Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
13 marca 2013r.
 
11 marca 2013r.
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? razem z Szko Podstawow w Drzewicy organizuje gminny konkurs plastyczny pt. ?NIE TOLERUJ AGRESJI W MOIM RODOWISKU?.
Celem konkursu jest promocja waciwych postaw i zachowa oraz wspieranie prawidowego rozwoju moralnego dzieci i modziey. Regulamin konkursu do pobrania poniej. Zapraszamy do udziau !!!

Regulamin konkurs [.pdf]

 
26 luty 2013r.
23 lutego 2013 r. Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa Zimow imprez rekreacyjn ?Szlakiem Leadera?. Na starcie stana 70-osobowa grupa turystw, ktrych w imieniu Zarzdu LGD przywita prezes - Andrzej Krzyanowski. On take przewodzi peletonowi grupy pieszych turystw, rajd za zamyka inny czonek zarzdu LGD, Witold Chotecki. 25-osobowa obsada kuligu moga liczy na pomoc organizatorw w osobach przedstawiciela Rady LGD, Pawa Byka, a take kierownika biura - Moniki Kalunej. Podczas caej imprezy niezawodn pomoc suyli nam straacy z OSP w Brzustowcu pod kier. Andrzeja Sochaskiego, ktrych oznakowany samochd peni funkcj wozu technicznego. Pomoc medyczn tradycyjnie suya pani Irena Kwiecie, skarbnik w zarzdzie LGD. Caa trasa, liczca w obie strony 14 km, prowadzia przez bardzo atrakcyjny przyrodniczo teren gminy Drzewica. Zarwno kulig, jak i rajd poprowadzono szlakiem inwestycji, zrealizowanych ze rodkw Leadera, a wic w ramach ?Wdraania lokalnych strategii rozwoju?. Wystartowano wic ze cieki rowerowej nad zalewem drzewickim, ktra zostaa sfinansowana ze rodkw unijnych. Na drugim brzegu jeziora take dao si dostrzec kolejn ?leaderowsk inwestycj?. Po przekroczeniu drogi powiatowej Dbrwka - Radzice Mae uczestnicy rajdu pieszego minli wietlic wiejsk w Dbrwce, ktra zawdzicza swj wygld rodkom Leadera. Kad z tych inwestycji omwi prezes LGD, a take opowiedzia on o najbliszych planowanych przedsiwziciach.
Dalsza trasa biega odcinkiem szlaku rowerowego, ktrego wytyczenia i oznakowania podja si LGD ?Nad Drzewiczk? we wsppracy z LGD ?Tradycja, Kultura, Rozwj?. Zmczonym amatorom zimowego szalestwa organizatorzy zapewnili posiek regeneracyjny - kiebask i pieczone ziemniaki. Gorc herbat dostarczya na miejsce P. Dorota Wiktorowicz z ardek, za co nale si jej podzikowania. Ci, ktrzy pokonali tras pieszo, mogli teraz skorzysta z przejadki saniami. Wszyscy chtni mogli take podj si rywalizacji w zabawach i konkursach z nagrodami, ktre poprowadzi prezes LGD.
Dla zdobywcw I miejsc w poszczeglnych konkurencjach organizatorzy przygotowali nagrody w postaci kompletw kijw trekingowych. Laureaci II i III miejsc otrzymali karimaty. Zwycizca konkursu druynowego otrzyma kubek termiczny. Nagrody zostay zakupione ze rodkw wasnych LGD ?Nad Drzewiczk?.
W pierwszej rozegranej konkurencji, tj. rzucie niek do celu zwyciy Mateusz Popis z Drzewicy, ktry by praktycznie bezbdny - trafi 8 z 9 rzutw.
Konkurencj z wykorzystaniem zapaek - na spostrzegawczo i intuicj - wygraa Amelia Kauna z Radzic Duych.
Ju tradycyjnie LGD ?Nad Drzewiczk? nie zapomniao take o najmodszych uczestnikach imprezy, dla ktrych take przygotowano karimaty. Najmodsz uczestniczk kuligu okazaa si picioletnia Wiktoria Iwanicka z Radzic Duych, natomiast najmodszym uczestnikiem rajdu pieszego, ktry przeszed ca tras od pocztku do koca by dziesicioletni Mateusz Kwaniak z Drzewicy.
Kliknij zdjcie aby zobaczy fotogaleri.
 
22 luty 2013r.
Zakoczona zostaa realizacja projektu badawczego ?Wie czy globalna wioska??. Celem badania bya diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkacw wsi. W ramach projektu dokonana zostaa ocena moliwoci wykorzystania nowych mediw w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji spoecznych na terenach wiejskich. W jego wyniku stwierdzono, e nie mona obecnie mwi o wykluczeniu cyfrowym mieszkacw obszarw wiejskich w sensie braku dostpu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrbnym problemem jest natomiast wiadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w yciu publicznym i ich wpyw na integracj wiejskich spoecznoci lokalnych.
Z badania wynika, e w ostatnich latach stworzono techniczne podstawy dla swobodnego komunikowania si mieszkacw obszarw wiejskich w internecie. Tworzca si na obszarach wiejskich sie instytucji i organizacji (Lokalne Grupy Dziaania, Lokalne Grupy Rybackie, Krajowa Sie Obszarw Wiejskich, jednostki samorzdu terytorialnego, organizacje pozarzdowe) ? wymaga wrcz, by w komunikacji zwizanej z ich dziaaniem, na szerok skal wykorzystywano instrumenty komunikacji w sferze publicznej. Przecitny mieszkaniec polskiej wsi jest jednak w internecie bardziej konsumentem gotowych treci ni ich wsptwrc. Cyfrowe techniki komunikacyjne s dla niego bardziej rdem rozrywki i narzdziem porozumiewania si w sferze prywatnej, ni narzdziem, ktre mona wykorzysta do mobilizacji i czenia zasobw spoecznoci lokalnych, wsppracy i porozumiewania si w osiganiu wsplnych celw. Innymi sowy ? wykorzystanie nowych mediw na obszarach wiejskich nie wpywa znaczco na budowanie lepszej jakoci kapitau spoecznego.
Dzisiejsza wie ma jednak szereg potencjaw, ktre mog sprzyja zmianie tego stanu rzeczy. Pierwszym i niezbdnym krokiem, by to osign, jest zmiana postaw uytkownikw nowych mediw, przede wszystkim poprzez skonienie ich do aktywnego i kreatywnego korzystania z moliwoci, jakie stwarzaj cyfrowe technologie komunikacji. Podstawow rekomendacj z badania jest potrzeba opracowania i wdroenia konkretnych narzdzi wspomagajcych tworzenie sieci spoecznych na wsi na wstpnym etapie ich rozwoju (media internetowe, platformy blogowe, itp.). Narzdzia takie mona tworzy w oparciu o dostpne ju w sieci usugi ? np. serwisy spoecznociowe. Kto mgby by odbiorc tego rodzaju oferty? Kto twrc? Z jakich elementw powinna si ona skada? Jak j promowa i finansowa? ? na te pytania i inne pytanie postaramy si odpowiedzie w nastpnym projekcie badawczym, ktrego potrzeba przeprowadzenia wydaje si konsekwencj dotychczas sformuowanych wnioskw.
Raport ?Wie czy globalna wioska?? dostpny jest na blogu projektu: http://wiesczyglobalnawioska.pl/category/raporty/.
Badanie zrealizowane zostao w okresie sierpie ? grudzie 2012 roku przez firm doradczo-badawczo-szkoleniow Agrotec Polska sp. z o.o., a sfinansowane ze rodkw Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
20 luty 2013r.

Kliknij na plakacie aby zobaczy go w caoci

 
19 luty 2013r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci rozpocza nabr wnioskw o dotacj w ramach Dziaania 8.1 ?Wspieranie dziaalnoci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej?. W ramach naboru mona pozyska dotacje na poziomie 500 000 z na realizacje biznesowych pomysw. Nabr potrwa do 1 marca 2013 roku. W zwizku z powyszym zachcamy do zapoznania si artykuem dotyczcym w/w inicjatywy - CZYTAJ.
 
11 luty 2013r.

 
4 luty 2013r.
Dotacje dla przedsibiorczych w 2013 roku - ZOBACZ.
 
2 luty 2013r.

Zaproszamy na Charytatywny Bal Karnawaowy - kliknij plakat aby zobaczy szczegy.

 


 

 
1 luty 2013r.
31 stycznia 2013 r. w Urzdzie Marszakowskim w odzi podpisano Aneks Nr 6 do Umowy z dnia 16 maja 2011 r.
 
30 stycznia 2013r.
29 stycznia 2013 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? odbyo si zebranie Zarzdu LGD. Zarzd LGD podj decyzj o przystpieniu LGD ?Nad Drzewiczk? do wsplnej realizacji projektu wsppracy z LGD ?Ster?. Projekt wsppracy, ktry chcielibymy realizowa polega bdzie na wytyczeniu tras do Nordic Walking. W czasie spotkania Prezes Zarzdu przedstawi sytuacj finansow stowarzyszenia a take informacj o zawartych umowach oraz wysokoci wypaconych rodkw dla beneficjentw z terenu dziaania LGD. Poinformowa te o planowanych w 2013 r. konkursach w ramach dziaa: ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? oraz tzw. ?mae projekty?.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 10 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

sierpień 2020
pwścpsn
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

LGD w TVP