Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
22 lipca 2013r.
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza do udziau w spywie kajakowym rzek Drzewiczk (Drzewica - Nieznamierowice). Impreza odbdzie si 27 lipca 2013 r. (sobota) i zostanie sfinansowana ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem organizacji imprezy jest promocja PROW (2007-2013) poprzez aktywny wypoczynek oraz promowanie walorw turystycznych rzeki Drzewiczki. Ilo miejsc ograniczona.

Zbirka przed zamkiem ok. godz. 10.00, gdzie nastpi odprawa i start ok. godz. 11.00.


Wrd uczestnikw rozegrany zostanie wycig kajakowy na dystansie ok. 100 m. Planowany powrt ok. godz. 14.30 - uczestnicy zostan przewiezieni autokarem do Drzewicy gdzie przy ognisku odbdzie si uroczyste podsumowanie imprezy oraz rozdanie medali.
Wszyscy chtni mog zgasza swj udzia osobicie w biurze LGD, telefonicznie (48 375 67 24) lub e-mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zgoszeniu naley poda imi, nazwisko, adres i PESEL oraz nr telefonu.
 
20 lipca 2013r.
ZAPROSZENIE

Przewodniczca Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza
czonkw Rady LGD ?Nad Drzewiczk?
na posiedzenie organu decyzyjnego w sprawie wyboru projektw do dofinansowania
w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw?


Termin posiedzenia Rady LGD
- 23 lipca 2013 roku, godz. 14.10
Miejsce: Sala konferencyjna Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisawa Staszica 22; 26-340 Drzewica

Informacja:
W wyniku naboru ogoszonego przez Lokaln Grup Dziaania ?Nad Drzewiczk? w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? do Biura LGD wpyny dwa wnioski:
 1. zoony przez P. Marka Lacha - planowany cel operacji: zakup urzdze gastronomicznych i stworzenie stanowiska pracy;
 2. zoony przez P. Michaa Jarosawa Skrzypka - planowany cel operacji: rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku gastronomicznego z wewntrznymi instalacjami oraz wykoczenie i doposaenie lokalu, ktre umoliwiaj rozszerzenie oferty gastronomicznej lokalu, co przyczyni si do wzrostu dochodw i umocnienia pozycji na rynku;
 
6 lipca 2013r.
W dniu 17 czerwca na sali konferencyjnej UGiM w Drzewicy odbyo si Walne Zebranie sprawozdawcze czonkw Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania "Nad Drzewiczk". Obrady otworzy Prezes Zarzdu Andrzej Krzyanowski. W czasie posiedzenia czonkowie Stowarzyszenia podjli uchway w sprawie przyjcia sprawozda merytorycznego i finansowego za 2012 r. Nastpnie Komisja Rewizyjna zoya wniosek o udzielenie absolutorium Zarzdowi Stowarzyszenia za okres sprawozdawczy. Czonkowie Stowarzyszenia ju po raz pity jednogonie dali wyraz akceptacji dziaalnoci Zarzdu.
 
4 lipca 2013r.
2 lipca na sali konferencyjnej UGiM w Drzewicy odbyo si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?. Celem spotkania by wybr projektw do dofinansowania. W wyniku ogoszonego przez LGD konkursu do Biura LGD wpyny dwa wnioski na czn kwot dofinansowania 38.562,01 z.
Pierwszy wniosek zoony zosta przez Gmin i Miasto Drzewica, tytu projektu: ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY DRZEWICA.
Drugi wniosek zoy Ludowy Klub Kajakowy Drzewica, tytu projektu: ROZWJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE BOISKA DO KAJAK POLO.
W wyniku przeprowadzonej oceny operacji pod wzgldem zgodnoci z Lokaln Strategi Rozwoju oraz speniania kryteriw wyboru, oba wnioski zostay pozytywnie rozpatrzone przez Rad LGD. Decyzj jej czonkw gminny projekt otrzyma redni 38,16 pkt., natomiast projekt zoony przez LKK - 33,14 pkt.

Zobacz zaczniki:

 
1 lipca 2013r.
 
24 czerwca 2013r.
ZAPROSZENIE

Przewodniczca Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza czonkw Rady LGD ?Nad Drzewiczk? na posiedzenie organu decyzyjnego w sprawie wyboru projektw do dofinansowania w ramach tzw. ?maych projektw?.

Termin posiedzenia Rady LGD: 2 lipca 2013 roku, godz. 14.10
Miejsce: Sala konferencyjna Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisawa Staszica 22; 26-340 Drzewica

Informacja:
W wyniku naboru ogoszonego przez Lokaln Grup Dziaania ?Nad Drzewiczk? w ramach tzw. ?maych projektw? do Biura LGD wpyny dwa wnioski:
 1. ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA TERENIE GMINY DRZEWICA - zoony przez Gmin i Miasto Drzewica;
 2. ROZWJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ I TURYSTYCZNEJ POPRZEZ UTWORZENIE BOISKA DO KAJAK POLO - Ludowy Klub Kajakowy Drzewica.
 
23 czerwca 2013r.
22 czerwca w ramach obchodw wita miasta Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa II Drzewicki Rajd Rowerowy. Celem przedsiwzicia bya promocja PROW, propagowanie turystyki rowerowej jako aktywnej formy wypoczynku oraz poznawanie atrakcyjnych przyrodniczo terenw gminy Drzewica. Na starcie wszyscy otrzymali od organizatorw opaski z numerami startowymi i kamizelki odblaskowe. Bardzo cieszy fakt, e na zaproszenie do udziau w imprezach organizowanych przez LGD odpowiadaj zarwno dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, jak i modzie i osoby dorose. Dla wszystkich uczestnikw przygotowano posiek regeneracyjny przy ognisku. Rozlosowano take nagrody w postaci sprztu turystycznego, m.in.: kijw trekingowych, owietlenia rowerowego, rkawiczek rowerowych i kubeczkw termicznych. Najmodsz uczestniczk oraz zdobywczyni pucharu II Drzewickiego Rajdu Rowerowego okazaa si Alicja Chosta. Ci, ktrym w czasie losowania nie dopisao szczcie, otrzymali od organizatorw gadety reklamowe. Kliknij zdjcie aby zobaczy galeri.
 
17 czerwca 2013r
16 czerwca na Rynku Manufaktury w odzi LGD ?Nad Drzewiczk? uczestniczya w IV edycji jarmarku produktw lokalnych i rkodziea pt. ?Smaki Ziemi dzkiej?. Tym razem grupie towarzyszyy gospodynie z Trzebiny pod kierunkiem Pani Mirosawy Chaubiskiej. Do konkursu na najlepszy zesp folklorystyczny LGD zgosia Zesp Pieni i Taca Drzewiczanie pod kierunkiem Pani Aliny Szymaskiej. Decyzj jury w konkursie na ?FOLK-NUT? zesp zdoby drugie miejsce, statuetk i nagrod finansow w wysokoci 4 tys. z. Kliknij zdjcie aby zobaczy galeri.
 
16 czerwca 2013r.

Dokumenty do pobrania:

 
13 czerwca 2013r.
Nabr wnioskw w ramach ?Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw?

Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? ogasza nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji, ktre odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013

Termin skadania wnioskw: 1-15 lipca 2013 r.
Limit dostpnych rodkw: 200 095,00 z
Miejsce skadania wnioskw: Biuro Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? przy
ul. Stanisawa Staszica 22, pok. 37 w godz. 7.30-15.30.

Za wnioski zoone w terminie uznane zostan te, ktre faktycznie wpyn do biura LGD do godziny 15.30 najpniej w dniu 15 lipca 2013 r.

Szczegowe informacje o zasadach przygotowania i skadania wnioskw oraz:
 • wzr formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcj wypeniania wniosku,
 • kryteria wyboru operacji przez LGD, okrelone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, ktrych ocenia si uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,
 • wykaz dokumentw niezbdnych do wyboru operacji przez LGD,
znajduj si poniej:
 1. Deklaracja bezstronnoci
 2. Karta oceny operacji
 3. Karta oceny zgodnoci
 4. Karta weryfikacji wniosku
 5. Kryteria wyboru operacji
 6. Minimalne wymagania niezbdne do wyboru operacji
 7. Formularz informacji
 8. Rejestr wnioskw
 9. Materia pomocniczy uatwiajcy wypenienie formularza
 10. Wykaz kodw wspieranych
 11. Wykaz gwarantw
 12. Instrukcja wypeniania wniosku
 13. Wniosek
 14. Owiadczenie waciciela nieruchomoci
 15. Owiadczenie o statusie
 16. Owiadczenie o otrzymanej pomocy
 17. Owiadczenie - 12 miesicy
 18. Wzr gwarancji
 19. Szablon do wyliczania momentu bazowego
 20. Zapytanie ofertowe - wzr
 21. Ekonomiczny plan operacji
Minimalna liczba punktw w ramach oceny speniania lokalnych kryteriw okrelonych w LSR, jak musi uzyska operacja wynosi 15 pkt.

Szczegowych informacji na temat warunkw ubiegania si o pomoc udziela kierownik Biura LGD ?Nad Drzewiczk?, nr tel. (48) 375 6724; e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezporednio w Biurze LGD.
 
11 czerwca 2013r.
W dniu 9 czerwca 2013 r. odbya si druga edycja Drzewickiego Rajdu Pieszego ?Z kijami albo bez??. Przedsiwzicie zostao zorganizowane i w caoci sfinansowane ze rodkw wasnych Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?. Celem przedsiwzicia bya promocja LGD, propagowanie turystyki pieszej jako aktywnej formy wypoczynku oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica.
Do udziau w rajdzie zgosio si siedemdziesiciu uczestnikw w tym take spoza obszaru gminy Drzewica. Chocia stanowili oni grup bardzo zrnicowan wiekowo i kondycyjnie to tyle samo przekroczyo lini mety. Nad ich bezpieczestwem tradycyjnie ju czuwali straacy OSP z Brzustowca, ktrzy zabezpieczali drogi dojazdowe do trasy rajdu. Pomoc medyczn, jak zawsze w przypadku imprez organizowanych przez LGD, suya pani Irena Kwiecie.
Cz trasy przebiegaa przez wytyczony przez LGD szlak rowerowy, ale wikszo odcinka stanowi zapomniany nieco ?szlak Hubala?.
W lesie w Brzustowcu piechurzy mogli zregenerowa siy przy ognisku. Tutaj odbyy si take liczne konkursy z nagrodami.
W konkurencji polegajcej na odnalezieniu ukrytych szyszek zwyciya Ola gosz. Kolejne miejsca zajli odpowiednio: Bartek Babisz i Karol Gsieniec.
W konkurencji ?rzut szyszk do celu? zwyciczyni zostaa Marysia Pagan, drugi by Ariel Kasiski, natomiast trzeci Kuba Piekarski.
Kolejny rozegrany konkurs adresowany by dla nieco starszych uczestnikw, a polega na zjedzeniu trzech pczkw w najkrtszym czasie. Tytu ?Wielkiego aroka? przypad w tej smacznej konkurencji Dominikowi Lachowi. Miejsce drugie zdoby Krzysztof Wodarczyk, trzecie Micha Zicina.
Uczestnicy czwartego z rozegranych konkursw musieli wykaza si celnoci. W tej konkurencji zwyciy Kuba Piekarski, drugie miejsce zaj Mateusz Kwaniak, a trzecie Marysia Pagan.
Ostatnia z konkurencji dedykowanych najmodszym uczestnikom polegaa na jak najduszym utrzymaniu rwnowagi. W tej konkurencji miejsca na podium zajli odpowiednio: Marysia Pagan, Mateusz Kwaniak, Kasia Smolarska.
W ostatniej konkurencji pt.: ?Papier, kamie, noyce? zmierzyli si zarwno zawodnicy doroli, jak i dzieci. Tu zwycistwo przypado Marysi Pagan, drugie miejsce zaj Sawomir Babisz, a trzecie Olek Kopczyski.
Najmodszym uczestnikiem II Drzewickiego Rajdu Rowerowego zosta czteroletni Jakub Popis. Laureat z rk organizatorw otrzyma statuetk i gratulacje.
Kliknij zdjcie aby zobaczy galeri.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 8 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

sierpień 2020
pwścpsn
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

LGD w TVP