Lokalna Grupa Działania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
15 lipca 2015r.

 
17 czerwca 2015 r. roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką”.
Obrady otworzył Andrzej Krzyżanowski - Prezes Zarządu LGD, zapoznając obecnych z porządkiem obrad. Po stwierdzeniu kworum przystąpiono do realizacji poszczególnych punktów porządku.
Jedną z najważniejszych kwestii było przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego wraz z informacją dodatkową.  
W 2014 r. w związku z ogłoszonym przez LGD „Nad Drzewiczką” naborem wniosków Rada Stowarzyszenia zebrała się jeden raz. Do biura LGD w ramach tzw. „małych projektów” wpłynęło pięć wniosków.
Pierwszy z projektów złożony został przez osobę fizyczną; tytuł operacji: „Informacje lokalne, historia, turystyka w okolicach Drzewicy - aplikacja mobilna”. Cztery kolejne projekty złożyła Gmina i Miasto Drzewica:
 • „Budowa placów zabaw w miejscowościach Domaszno i Dąbrówka”;
 • „Budowa placu zabaw w miejscowości Radzice Duże”;
 • „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Drzewica”;
 • „Kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Drzewica poprzez organizację dożynek gminnych”.
Decyzją Rady wszystkie wnioski na łączną kwotę 127 647.50 zł. otrzymały rekomendację do dofinansowania.
W 2014 r. LGD „Nad Drzewiczką” uczestniczyła w przedsięwzięciach realizowanych przez Krajową Sieć Województwa Łódzkiego (KSOW), m.in.:
 • 12 kwietnia w Kielcach za pośrednictwem LGD „Nad Drzewiczką” do udziału kieleckich targach „Agrotravel” zgłoszono Zespół Pieśni i Tańca „Drzewiczanie”. Zespół promował nasz region w czasie występów na kieleckiej scenie;
 • 10-12 grudnia we Włodzimierzowie odbyło się szkolenie organizowane przez KSOW pt.: „Lokalne strategie rozwoju szansą na rozwój i aktywizowanie społeczności na obszarach wiejskich”.
Jak co roku LGD podjęła się organizacji kilku wydarzeń promocyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym, których celem było propagowanie turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica. W roku 2014 zorganizowano:    
 • 31 maja - IV Drzewicki Rajd Pieszy „Z kijami albo bez…” - 80 uczestników;
 • 21 czerwca - III Drzewicki Rajd Rowerowy - 60 uczestników;
 • 19 lipca - III Spływ kajakowy po Drzewiczce - 50 uczestników;
 • 31 sierpnia - „Amatorski spływ kajakowy szlakiem kajakowym po Drzewiczce” - 60 uczestników (to przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu środkami Województwa Łódzkiego); 
 • 25 października - V Drzewicki Rajd Pieszy „Z kijami albo bez…” - 60 uczestników.
W 2014 r. zakończono realizację projektu pn.: „SZLAKI NORDIC WALKING”.  Przedsięwzięcie w całości sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.21 „Wdrażanie projektów współpracy” Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany wspólnie z LGD „STER” dotyczył opracowania, wytyczenia i oznakowania tras do uprawiania turystyki pieszej. W ramach projektu na obszarze gminy Drzewica wytyczono Nordic Walking Park „Drzewica” z trasą o długości 30 km., natomiast na obszarze działania LGD „STER” wytyczono 4 parki: „Nowosolna”, „Andrespol”, „Brójce” i „Rokiciny” o łącznej długości ok. 125 km. Na całej długości szlaków umieszczone zostały znaki malowane od szablonów oraz tablice poglądowo-informacyjne. Obydwie grupy wydały także wspólną publikację w formie mapy ilustrującej wszystkie parki wraz z ich opisem.
Zarząd swoje obowiązki wykonywał społecznie.
W wyniku głosowania jawnego Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jednomyślnie przyjęło oba sprawozdania.
Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Zofia Sadowska, przedstawiła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Nad Drzewiczką”.
W dalszej części zebrania członkowie Walnego Zebrania podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Nad Drzewiczką” oraz udzielono absolutorium Zarządowi Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką”.
W dalszej części zebrania Prezes przedstawił sprawy bieżące stowarzyszenia, odniósł się do kwestii kierownika biura, wniosku o płatność ostateczną, imprez organizowanych rzez LGD, składanych wniosków ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a także sytuacji finansowej stowarzyszenia. Po dyskusji obrady zakończono.
 
2 lipca 2015r.
Bezpłatne badania dla kobiet w wieku 40 - 75 lat
 
Mammobus LUX MED DIAGNOSTYKA w dniach 10 i 13 lipca pojawi się wDrzewicy. Oprócz badań wykonywanych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (badania w ramach NFZ dla pań w wieku 50 - 69 lat), bezpłatne badania będą skierowane również dla kobiet wieku 40 - 49 oraz 70 - 75 lat. Badania finansowane są z Funduszy Norweskich. Na badanie wymagane jest skierowanie lekarskie. Wszystkie szczegóły dotyczące badań znajdują się w pliku poniżej.
 
Do pobrania:
Mammobus [.docx]
 
22 czerwca 2015r.

 kliknij zdjęcie aby zobaczyć galerię

 

13 czerwca 2015r. Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” zorganizowała szóstą już edycję Drzewickiego Rajdu Pieszego „Z kijami albo bez…”.
Celem imprezy była przede wszystkim promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica oraz gminy Nieznamierowice.
Na starcie tuż obok ruin „starego młyna” w Drzewicy stanęło 65 turystów. Tego dnia było upalnie, ale nie przeszkodziło to w przeprowadzeniu kolejnej, udanej turystycznej imprezy.
Nie po raz pierwszy szeroką reprezentację miała Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy, o co w szczególności zadbały Panie Małgorzata Smolarska i Magdalena Białek. Jak się później okazało nasze młode nadzieje olimpijskie w sposób wyraźny zaakcentowały swój udział w tym wydarzeniu.
W imieniu LGD uczestników przywitała Wiceprezes Zarządu, Pani Irena Kwiecień, która później tradycyjnie służyła pomocą medyczną. Tym razem funkcję przewodnika pełniła Pani Joanna Kalużna. O bezpieczeństwo piechurów zadbali strażacy OSP z Brzustowca pod dow. Andrzeja Sochańskiego, którzy jak zwykle spisali się na medal.
Trasa rajdu nie była wymagająca, ale dostarczyła wiele wrażeń. Był to 7-km odcinek wiodący poprzez lasy, pola, łąki z Drzewicy do Nieznamierowic. Metę zaplanowano w malowniczym miejscu nad brzegiem rzeki Drzewiczki. Organizatorzy wytyczając stosunkowo krótką trasę liczyli na duży udział najmłodszych i na szczęście tych nie zabrakło. Przedszkolaki i uczniowie stanowili trzon tego wydarzenia i miejmy nadzieję, że został im „zaszczepiony” bakcyl na piesze wędrówki. Wspomnieć należy, iż grupa była bardzo zróżnicowana wiekowo - najmłodszy uczestnik miał niewiele ponad 3, a najstarszy 75 lat. Jednak bez względu na wiek wszystkim dopisywały dobre humory i każdy wykazał się świetną kondycją fizyczną.
Rajdy organizowane przez LGD „Nad Drzewiczką” nie byłyby tym samym, gdyby nie bardzo wyraźne akcenty sportowe. Konkurencje, które zostały przygotowane okazały się nie tylko emocjonujące, ale i bardzo zabawne. Co już stało się zwyczajem rajdów organizowanych przez LGD, jedna osoba mogła wystartować maksymalnie w 2 konkurencjach. Nad prawidłowym przebiegiem konkurencji czuwały Małgorzata Smolarska oraz Joanna Kalużna wspierane przez młodych wolontariuszy. Na wstępie zaznaczono również, że nagrody rzeczowe trafiają tylko w ręce zwycięzców danej konkurencji, a dzięki temu większa pula trafi do tzw. „szczęśliwych numerków”.
Konkursy rozpoczęły się już na trasie rajdu, gdzie rozegrano zawody w skokach na skakance. Najlepsza w tej konkurencji okazała się być Natalia Rogulska z Drzewicy, II m wywalczyły ex aequo Martyna Sosnowska i Asia Pilich, III m dla Oliwii Rogulskiej. Reszta zawodów odbyła się już przy pensjonacie „Nad Drzewiczką” w Nieznamierowicach, gdzie w bardzo miły sposób ugościł wszystkich właściciel obiektu, Pan Tomasz Świtka. Zgodnie z planem około godz. 12.00 cała grupa dotarła do miejsca pikniku. Tutaj przy ognisku turyści mogli zregenerować siły i powalczyć o nagrody w konkursach. Wśród nich nie mogło zabraknąć konkurencji sprawdzających celność śmiałków. Rozegrano 2 oddzielne konkursu w dart, popularne rzutki. Wśród najmłodszych najlepsza okazała się być Gabrysia Wójcik z Brzustowca wyprzedzając Kamilkę Sosnowską, a wśród nieco starszych bezkonkurencyjny okazał się być Mateusz Bomba z Drzewicy, który w pokonanym polu pozostawił m.in. Bartka Kowalskiego (II m.) oraz Basię Białek (III m). Kolejna konkurencja była bardzo emocjonująca – rzut jajkiem w parach. Do rywalizacji przystąpiło 12 dwuosobowych zespołów, które bardzo często stanowiły rodziny. Rywalizacja była bardzo zacięta i do ostatniej chwili nie było wiadomo, kto w tej konkurencji okaże się być najlepszy. Smak zwycięstwa poczuło małżeństwo – Renata i Krzysztof Sosnowscy ze Strzyżowa, którzy wyprzedzili parę Bartosz Zwolski i Dawid Neska (II m) oraz parę Olek Kopczyński i Patryk Krzyżanowski (III m). Przedostatnią konkurencją był bieg w workach i zwyciężył w niej Olek Kopczyński z Drzewicy, który o przysłowiowy „włos” okazał się być lepszy od kolejnej wielkiej nadziei drzewickich kajaków Macieja Bartosa (II m) i Dawida Neski (III m). Ostatnia konkurencja łączyła elementy szybkościowe z precyzją. Bieg z gazetą okazał się być przysłowiową pestką dla kolejnego młodego adepta kajakarstwa górskiego – Mateusza Kwaśniaka, II m. (kolejne srebro tego dnia!) wywalczył Bartek Kowalski.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji i wręczeniu nagród ci, którzy nie mieli szczęścia w konkurencjach sportowych mogli liczyć na „fortunę losu”. Najatrakcyjniejszą nagrodą rzeczową wydawać się być mogła profesjonalna deskorolka, która powędrowała w ręce Małgorzaty Staniszewskiej z Drzewicy. Przemysław Kmita, właściciel Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy ufundował karnet na rowerek wodny, który wylosował Jan Dąbrowski z Drzewicy. Wyboru szczęśliwych numerków dokonywał naczelnik OSP w Brzustowcu Andrzej Sochański.
Tradycyjnie przewidziano także puchar dla najmłodszego uczestnika imprezy. Tym razem trofeum przypadło trzyletniej Gabrysi Marczewskiej, która całą trasę rajdu przeszła na pieszo, pomimo, że co jakiś czas proponowano jej miejsce w samochodzie strażackim. Gabi pokazała jednak wszystkim, co znaczy niezłomny hart ducha, czym zawstydziła niejedną osobę, która tego pięknego, czerwcowego dnia wolała zostać w domu przed telewizorem. Bierzmy przykład z tej małej dziewczynki.
Zarząd LGD „Nad Drzewiczką” serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom wydarzenia za atmosferę, którą stworzyli oraz za dyscyplinę na trasie rajdu, dzięki czemu wszyscy wrócili cało i zdrowo do swoich domów, a także wszystkim osobom, które zaangażowały się w organizacje tego eventu.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków własnych LGD.
Kolejną imprezą z cyklu „Turystyka moją pasją”, będzie IV Drzewicki Rajd Rowerowy. Szczegóły wkrótce.
 

 
3 czerwca 2015r.
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22.

Proponowany porządek zebrania:
1.    Otwarcie zebrania;
2.    Przedstawienie proponowanego porządku obrad;
3.    Przyjęcie porządku obrad;
4.    Wybór Przewodniczącego, Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania;
5.    Sprawdzenie kworum i prawomocności zebrania;
6.    Wybór Komisji Skrutacyjnej;
7.    Wybór komisji uchwał i wniosków;
8.    Przedstawienie:
     a) sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
         „Nad Drzewiczką” za rok 2014;
     b) sprawozdania finansowego wraz z Informacją dodatkową z działalności stowarzyszenia
         Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” za rok 2014;
9.    Dyskusja nad sprawozdaniami
10.    Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia
         Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” za rok 2014;
     b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z Informacją dodatkową z działalności
         stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” za rok 2014;
11.    Przedstawienie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD „Nad Drzewiczką”;
12.    Podjęcie uchwał w sprawie:
     a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
         LGD „Nad Drzewiczką”;
     b) udzielenia absolutorium Zarządowi;
13.    Wolne wnioski, sprawy różne;
14.    Zamknięcie Zebrania.

Z uwagi na dużą wagę zagadnień przewidzianych w programie obrad, prosimy o niezawodne przybycie.
                        
Andrzej Krzyżanowski
Prezes Zarządu LGD „Nad Drzewiczką”
 
1 czerwca 2015r.

VI DRZEWICKI RAJD PIESZY „Z KIJAMI ALBO BEZ…”

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Nad Drzewiczką” ma przyjemność zaprosić wszystkich miłośników pieszych wędrówek na 6 edycję Drzewickiego Rajdu Pieszego „Z kijami albo bez”, która odbędzie się 13 czerwca.
7–kilometrowa trasa nie powinna sprawić większych problemów nawet początkującym piechurom, dlatego zachęcamy do udziału szczególnie naszych najmłodszych mieszkańców. Jak zwykle na uczestników rajdu czeka mnóstwo atrakcji w postaci konkursów i zawodów sportowych, a do osób, które niekoniecznie widzą się w roli faworytów tych konkurencji, być może uśmiechnie się szczęście w losowaniu.
Szczegóły dotyczące wydarzenia znajdą Państwo w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

 
31 maja 2015r.
Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość
 
Pliki do pobrania:
 
5 listopada 2014r.


Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” we współpracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi organizuje integracyjny bieg ulicami miasta Drzewica pod hasłem „II Drzewicka Sztafeta Wolności”.  Impreza odbędzie się w sobotę, 8 listopada 2014 roku.
Głównymi celami przedsięwzięcia są: integracja społeczności lokalnej, promocja wolontariatu jako nowoczesnej formy patriotyzmu oraz popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
Sztafeta nawiązuje do obchodów 96. rocznicy odzyskania przez Polaków suwerennego państwa, 25 lat wolności i 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Tego dnia razem z nami świętować będą mieszkańcy gminy i miasta Drzewica, w tym dzieci, młodzież, dorośli, osoby z niepełnosprawnością, emeryci a także zaproszeni goście.
W Sztafecie nie ma podziału na płeć i kategorie wiekowe. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem oraz obowiązkowe podporządkowanie decyzjom organizatora i służb porządkowych w trakcie biegu.
Start i meta będą usytuowane przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, który zapewnia wsparcie techniczne i organizacyjne. Trasa obejmuje m.in. ul. Stanisława Staszica, ul. Armii Krajowej, plac Wolności, plac Gabriela Narutowicza, plac Tadeusza Kościuszki oraz ul. Braci Kobylańskich, co daje łącznie odcinek o długości około 2,5 km.
Warto podkreślić, że w ramach II Drzewickiej Sztafety Wolności wolontariusze Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” przeprowadzili konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży, który zostanie rozstrzygnięty po zakończonym biegu.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawują Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łódzkiego, Starosta Powiatu Opoczyńskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy. Wsparcie organizacyjne zapewniają Powiatowa Komenda Policji w Opocznie, Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewicy oraz Stacja Ratownictwa Medycznego Falck Medycyna w Opocznie. Patronat medialny sprawują Radio Plus Radom, Redakcja Gościa Niedzielnego a także Tygodnik Opoczyński.
Do zobaczenia na trasie Sztafety. Początek o godz. 12.00.
 

 
20 października 2014r.

Pliki do pobrania:

 
10 września 2014r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią programu "PRACODAWCY GIMNAZJALISTOM". Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorców młodzież będzie mogła podjąć właściwe wybory na ścieżce edukacji do życia zawodowego.

 
8 września 2014r.
W ostatni dzień wakacji, tj. 31 sierpnia Lokalna Grupa Działania „Nad Drzewiczką” zorganizowała „AMATORSKI SPŁYW KAJAKOWY SZLAKIEM KAJAKOWYM PO DRZEWICZCE”. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego. W czerwcu Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. LGD złożyła swoją ofertę na zrealizowanie zadania, którego celem jest promocja atrakcyjnych przyrodniczo terenów województwa łódzkiego, upowszechnianie turystyki kajakowej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu, promowanie istniejących szlaków turystycznych na terenie województwa łódzkiego, a także integracja miłośników aktywnego wypoczynku i doskonalenie umiejętności pływania kajakiem.
Początkowo START zaplanowany został z miejscowości Giełzów, jednakże w związku z podwyższonym stanem Drzewiczki, a tym samym szybszym jej nurtem miejsce STARTU przeniesiono do miejscowości Zameczek. Trasa spływu została więc wydłużona, o czym zostali wcześniej poinformowani wszyscy ci, którzy zgłosili chęć udziału w spływie.  
W niedzielę, ok. godz. 10.00  wszyscy uczestnicy autokarem zostali przewiezieni do Zameczku, gdzie  w imieniu Zarządu LGD „Nad Drzewiczką” uczestników przywitał jego Prezes - Andrzej Krzyżanowski. Po dokonaniu niezbędnych formalności zorganizowano rozgrzewkę. W roli prowadzącego, tj. komandora spływu wystąpił Przemek Kmita. Poinstruował on uczestników o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na rzece, przedstawił ekipę zabezpieczającą spływ, a następnie dokonał odprawy. Organizatorzy dokonali wszelkich starań, aby uczestnicy „Amatorskiego spływu kajakowego…” bezpiecznie dotarli do mety. Nad ich bezpieczeństwem czuwała grupa kajakarzy - profesjonalistów oraz ratownik wodny Patryk Kopiński. Wszyscy mieli zadbać o to, by uczestnicy w niezmienionym składzie dopłynęli do mety.
Trzy spływy kajakowe, które do tej pory zorganizowała drzewicka grupa miały miejsce na trasie z Drzewicy do Nieznamierowic. Trasą z Zameczku do Drzewicy LGD prowadziła spływ  po raz pierwszy. Atrakcje, jakie czekały na uczestników w postaci licznych progów były więc niespodzianką także dla organizatorów. Widok kajakarzy-amatorów, którzy po przekroczeniu takiego progu nabierają mniej lub więcej wody w kajak był niezapomniany. Pogoda ostatniego dnia sierpnia była wprost wymarzona do uprawiania tego rodzaju rekreacji. Mimo ponad dwudziestopięciostopniowej temp. powietrza woda była jednak zimna.  
Kiedy w kajak wsiadają osoby, które nigdy wcześniej nie uprawiały takiej rekreacji to można przypuszczać, że zdarzy się parę wywrotek. Tak też było i tym razem. Szczęśliwie nad bezpieczeństwem uczestników czuwała sześcioosobowa grupa profesjonalistów. Panowie napracowali się ale dzięki ich obecności wszyscy czuli się bezpiecznie.
Jak zawsze wśród uczestników byli i tacy, którzy zadziwiali pozostałych innowacyjnością swojej techniki. O miano „najbardziej innowacyjnej technicznie drużyny” biło się kilka ekip, jednak ostatecznie zwycięstwo, złoty medal i nagrody przypadły dwójce: Dorota i Aleksander Łuccy.
Organizatorzy przewidzieli także medale i nagrody dla trzech najlepszych drużyn w każdej z trzech kategorii: K2-mix, K2-women oraz K-2 men.
Zależnie od kategorii o sukcesie decydowały niekiedy sekundy.
W kategorii K-2 mix pierwsze miejsce i złoty medal zdobyli: Monika Kalużna i Mariusz Kopacki, srebro: Iwona i Marcin Olczykowscy, natomiast brąz wywalczyli:  Monika Balasińska i Hubert Bulski. W kategorii K-2 women pierwsze miejsce wywalczyła dwójka w składzie: Marta Woźniak i Barbara Białek, srebro przypadło Bożenie Dera i Jolancie Grygiel, natomiast brąz Irenie Kwiecień i Dorocie Kopytowskiej.
W kategorii K-2 men złoty medal wywalczyła dwójka: Aleksander Kopczyński i Antoni Kwaśniak, srebro zdobyli Adam Wołonkiewicz i Maciej Klimek, a brąz przypadł  Zenonowi i Albertowi Jędrzejczakom.
Po trudach kajakowania wszyscy udali się na piknik przy domkach letniskowych nad torem kajakowym. Tutaj odbyło się uroczyste podsumowanie imprezy, ognisko oraz rozdanie medali i nagród. Rozlosowano też kilka nagród wśród uczestników, którym nie dopisało szczęście w potyczce sportowej.
    Sam spływ to jednak nie wszystko. W ramach pozyskanych środków LGD podjęła się przygotowania publikacji o charakterze turystyczno-promującym. Planuje się zamieszczenie w niej, m.in.  informacji o szlakach turystycznych istniejących na tym terenie.
Przypomnijmy, że w ostatnim czasie za sprawą LGD "Nad Drzewiczką" na terenie gminy Drzewica powstały dwa szlaki: pierwszy ponad 20 km szlak rowerowy, którego całkowita długość wynosi ponad 100 km i ciągnie się poprzez gminy: Drzewica, Poświętne, Rzeczyca, Czerniewice aż do Żelechlinka. Drugi ze szlaków powstałych za pośrednictwem LGD dedykowany został sympatykom pieszych wędrówek, a w szczególności nordic walkingu. Na terenie gminy Drzewica powstały doskonale oznakowane trzy pętle tras o różnym stopniu trudności.  Z całą pewnością wspomniane szlaki omówione i przedstawione zostaną w planowanej publikacji. Znajdą się tu również atrakcje turystyczne regionu oraz fotografie z imprez turystycznych, które do tej pory z takim powodzeniem realizowała drzewicka grupa.
 
Zachęcamy do obejrzenia filmów ze spływu:

 
 
 
22 sierpnia 2014r.
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki – Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszają na bezpłatny cykl szkoleń pt. „Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spółdzielczości na wsi, opierającej się na produktach tradycyjnych i regionalnych”. Szkolenia mają na celu podniesienie wiedzy rolników oraz drobnych przedsiębiorców na temat możliwości produkcji i zbytu własnych produktów.
 
Szkolenia odbędą się w dwóch terminach:
- I w terminie od 3 do 5 września 2014 roku w Sali Gminnego Ośrodka Kultury, ul. Łowicka 9, 99-417 Bolimów,
- II w terminie od 8 do 10 października 2014 roku w Dworku Pamiętna, adres: Pamiętna 14, 96-100 Skierniewice.
 
Nabór uczestników szkoleń prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 29 sierpnia 2014 roku pod nr tel. 46-832-10-59 lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .
 
O udziale w szkoleniach  decyduje kolejność zgłoszeń.
 
W szkoleniach mogą uczestniczyć rolnicy i mikroprzedsiębiorcy z terenu woj. łódzkiego.
Organizator zapewnia dodatkowo: catering, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe.
 
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 4 z 24

Odwiedziło nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

wrzesień 2018
pwścpsn
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

LGD w TVP