Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
9 czerwca 2016r.

Wysoka frekwencja, pikne soce i troch deszczu, wymagajca trasa oraz moc atrakcji z przyrodniczymi niespodziankami ? tak w skrcie mona podsumowa przebieg VIII Drzewickiego Rajdu Pieszego "Z kijami albo bez"

Dolina Brzuni, opalenizna i ...zaskroniec

Impreza zorganizowana przez Lokaln Grup Dziaania "Nad Drzewiczk" we wsppracy z Urzdem Gminy i Miasta oraz Samorzdem Uczniowskim Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw w Drzewicy odbya si w sobot, 21 maja ? dzie po smej rocznicy oficjalnego zarejestrowania LGD. Miaa na celu propagowanie turystyki pieszej jako formy aktywnego wypoczynku oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica i ssiednich gmin.
Po raz kolejny spotkaa si z bardzo duym zainteresowaniem. Na starcie stano 82 piechurw w rnym wieku ? dzieci, modziey i dorosych. Nie zabrako rodzicw, nauczycieli oraz uczestnikw projektu "Nasze ekopodre - edukacja ekologiczna w Gimnazjum im. Jana Pawa II".
Wszystkich zebranych przy ruinach starego myna na ul. Sowackiego powita prezes LGD "Nad Drzewiczk" Andrzej Krzyanowski, ktry przeprowadzi odpraw, yczc powodzenia na trasie. Kilkanacie minut po godz. 10.00, przy piknym, majowym socu zwarta grupa ruszya w drog.
Rol przewodnikw penili Waldemar Pczkowski i przewodniczcy Samorzdu Uczniowskiego SP im. Polskich Olimpijczykw Mateusz Kwaniak. Obsug rajdu zajmowali si ponadto Antek Kwaniak oraz tatusiowie startujcych dzieci: Adam Regua, Marek Bogatek i Sawomir Babisz. Jak zawsze, pomoc medyczn suya wiceprezes LGD Irena Kwiecie. O bezpieczestwo piechurw dbali niezawodni straacy z OSP w Drzewicy, ktrzy zabezpieczali drogi dojazdowe do trasy rajdu i zapewnili wz techniczny.
Na mionikw pieszych wdrwek czekaa bardzo atrakcyjna trasa w piknych okolicznociach przyrody. Po przejciu przez kadk na Drzewiczce, ju za ulic Sikorskiego, turyci obrali kurs na dolin Brzuni. Obszar pooony na poudnie od Drzewicy ? wzdu granicy wojewdztw dzkiego i mazowieckiego - obfituje w wiele urokliwych miejsc.
Idc szlakiem Hubala, grupa dotara do rzeki, a potem skierowaa si w stron Antoniowa i Bielin (gm. Gielniw), gdzie po raz pierwszy odpocza. Za Bielinami ponownie wesza do lasu i w pobliu tartaku pokonaa Brzuni kolejn kadk. Po prawie 7,5 km marszu dotara na polan przy lenym stawie na poudniowy wschd od Brzustowca. Tu czekali drzewiccy straacy z ogniskiem.
Pieczone kiebaski pozwoliy zregenerowa siy przed kolejnymi atrakcjami ? konkursami i zawodami sportowymi. Kady chtny mg sprbowa si w konkurencji utrzymania rwnowagi na tamie slackline. Rozegrano rzuty szyszkami do celu, biegi w workach i rzuty jakiem w parach. Odby si take konkurs pn. matrioszka, ktry polega na jak najszybszym zaoeniu penego ubioru bojowego OSP.
Konkurencje przyniosy duo emocji i zabawy. W midzyczasie w centrum zainteresowania znalaz si ...zaskroniec, zapany przez jednego z modych piechurw, wyranie obeznanego w zoologii. Po sesji fotograficznej w oczywicie zosta wypuszczony na wolno.
Ostatniemu, 4,5-kilometrowemu odcinkowi trasy towarzyszy przelotny deszcz na ochod. Bocznymi drogami Brzustowca i tunelem pod torami kolejowymi grupa dotara do Drzewicy. Na mecie przy Orodku Sportu i Rekreacji wszyscy zameldowali si zgodnie z planem - przed godz. 15.00. Jak pokazaa mapa satelitarna, podczas marszruty przebyli 12 km.
Uroczyste podsumowanie imprezy, poprowadzone przez Iren Kwiecie, miao miejsce pod dachem tzw. krgu, dlatego rzsty deszcz nikomu nie przeszkadza. Byy podzikowania, gratulacje oraz trofea i nagrody (sprzt sportowo-turystyczny) zakupione ze rodkw gminy.
Puchar dla najmodszego uczestnika rajdu otrzyma niespena 6-letni Mateusz Mazur. Nagrody rzeczowe odebrali zwycizcy konkursw: Zosia Kwaniewska (slackline), Piotrek Zawada (rzut szyszkami), Bartek Regua (skoki w workach), Dawid Neska i Tomek Fatalski (rzut jajkiem) i Justyna Babisz (matrioszka). Kolejne nagrody, a take talony na zakup lodw w jednym z drzewickich marketw, zostay rozdane drog losowania.
Mionicy turystyki pieszej wrcili do domw zmczeni, ale zadowoleni. Ju teraz czekaj na kolejn, dziewit edycj rajdu.

Tekst umieszczony dziki uprzejmoci Tygodnika Opoczyskiego.

 
8 czerwca 2016r.
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ktre odbdzie si w dniu 15 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy. Spotkanie rozpocznie si o godz. 14.15.

Proponowany porzdek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie proponowanego porzdku obrad.
3. Przyjcie porzdku obrad.
4. Wybr przewodniczcego, sekretarza oraz protokolanta zebrania.
5. Sprawdzenie kworum i prawomocnoci zebrania.
6. Wybr komisji skrutacyjnej.
7. Wybr komisji uchwa i wnioskw.
8. Przedstawienie:
a) sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2015;
b) sprawozdania finansowego wraz z informacj dodatkow z dziaalnoci stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2015.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjcie uchwa w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2015;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacj dodatkow z dziaalnoci stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2015.
11. Przedstawienie sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk?.
12. Podjcie uchwa w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) udzielenia absolutorium Zarzdowi.
13. Wybr czonkw wadz statutowych stowarzyszenia:
a) Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
14. Podjcie uchwa w sprawie:
a) wyboru czonkw Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) wyboru czonkw Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
15. Ukonstytuowanie si Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej.
16. Wolne wnioski, sprawy rne.
17. Zamknicie Zebrania.

Z uwagi na wano zagadnie przewidzianych w programie obrad, prosimy o niezawodne przybycie.

Prezes Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?
(-) Andrzej Krzyanowski
 
13 maja 2016r.

Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy Janusz Reszelewski, Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? oraz Przewodniczcy Samorzdu uczniowskiego w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw w Drzewicy Mateusz Kwaniak zapraszaj wszystkich mionikw pieszych wdrwek na 8. edycj Drzewickiego Rajdu Pieszego ?Z kijami albo bez?, ktra odbdzie si 21 maja 2016 roku.
15-kilometrowa trasa wiodca gwnie terenami lenymi powinna okaza si bardzo atrakcyjna dla wszystkich uczestnikw Rajdu. Jak zwykle na uczestnikw rajdu czeka mnstwo atrakcji w postaci konkursw i zawodw sportowych, a do osb, ktre niekoniecznie widz si w roli faworytw tych konkurencji, by moe umiechnie si szczcie w losowaniu. Szczegy dotyczce wydarzenia znajd Pastwo w zacznikach. Serdecznie zapraszamy !!!

Do pobrania:

 
2 luty 2016r.

Szanowni Pastwo,

Dziennik dzki rozpocz plebiscyt "Czowiek Roku 2015" powiatw wojewdztwa dzkiego. Kandydaci do tego tytuu to osoby, ktre maj pozytywny wpyw na ycie w naszych powiatach, miastach i gminach.

Z OGROMN PRZYJEMNOCI INFORMUJEMY, E WRD KANDYDATW O ZASZCZYTNY TYTU "CZOWIEK ROKU 2015 POWIATU OPOCZYSKIEGO" ZNALAZ SI PREZES ZARZDU DRZEWICKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU "OFIARNA DO" DOMINIK NIEMIRSKI.

Dominik ma 23 lata i jest zaoycielem oraz prezesem Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna do". Pochodzi z Drzewicy, gdzie prnie dziaa na rzecz swojego rodowiska. Szczeglnie pomaga tym, ktrzy s biedni i potrzebujcy. DCW "Ofiarna do" zaoy, gdy mia 18 lat. Wida, ze bya to dorosa, wiadoma, a przede wszystkim odpowiedzialna decyzja - nigdy nie podda si, mimo wielu przeciwnoci losu. Jest modym, energicznym czowiekiem z tysicem pomysw na minut. Lubi bezinteresownie pomaga, a jego powiecenie zostao docenione przez samego Prezydenta RP - Dominik otrzyma brzowy Krzy Zasug, ktry przyznawany jest obywatelom przynoszcym korzyci pastwu i innym ludziom.

Gosowanie w plebiscycie rozpoczo si 22 stycznia i potrwa do 12 lutego do pnocy.

Gosowa mona na trzy sposoby:

 • za pomoc SMS Premium ? 22.01.2016 od godz. 9.00 do 12.02.2016 do godz. 23.59.59, 1 SMS to 10 gosw oddanych na wybranego kandydata.
 • za pomoc strony www.dzienniklodzki.pl [1] ? 22.01.2016 od godz. 9.00 do 29.01.2016 do godz.16.00, 1 klik to jeden gos oddany na wybranego kandydata. Dziennie mona odda 3 gosy na wybranego kandydata.
 • za pomoc aplikacji Facebook - 22.01.2016 od godz. 9.00 do 12.02.2016 do godz.16.00. 1 klik to 3 gosy na wybranego kandydata. Dziennie mona odda jeden klik na wybranego kandydata.

A MY GORCO PASTWA ZACHCAMY DO ODDANIA SWOJEGO GOSU NA DOMINIKA ZA POREDNICTWEM STRONY HTTP://WWW.DZIENNIKLODZKI.PL/PLEBISCYT/KARTA/DOMINIK-NIEMIRSKI,32211,1514697,T,ID,KID.HTML[2].

GOSOWA MONA CODZIENNIE :)

Pozdrawiamy!

 
20 stycznia 2016r.

Pragniemy poinformowa i beneficjenci, ktrzy otrzymali patno kocow w latach 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014 r. zobowizani s do zoenia ankiety monitorujcej do dnia 31.01.2016r.
Ankiet monitorujc naley zoy w Biurze Podawczym Urzdu Marszakowskiego Wojewdztwa dzkiego, przy al. Pisudskiego 8 lub przesa poczt na adres: Urzd Marszakowski Wojewdztwa dzkiego, al. Pisudskiego 8, 95-051 d.

Formularz ankiety monitorujcej wraz instrukcj dostpny jest poniej:

Nr umw maych projektw, do ktrych naley wypeni ankiety monitorujce:

 • 00137-6930-UM0540165/10 ? osoba fizyczna ?Rozwj potencjau spoecznego mieszkacw Gminy Drzewica poprzez podnoszenie wiedzy z zakresu I-szej pomocy przedmedycznej?
 • 01113-6930-UM0540185/13 ? Ludowy klub Kajakowy Drzewica ?Rozwj infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej poprzez utworzenie boiska do gry w kajak polo?
Nr umw z dziaania ODNOWA I ROZWJ WSI Gminy i Miasta Drzewica, do ktrych naley wypeni ankiety monitorujce:
 • 00122-6930-UM0530026/10
 • 00597-6930-UM0530017/12
 • 00589-6930-UM0530015/12
 • 00571-6930-UM0530016/12
Wicej informacji znajd Pastwo TUTAJ.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo wanej.
 
19 stycznia 2016r.
Piechurzy zdobyli urawi GrJu po raz sidmy Lokalna Grupa Dziaania "Nad Drzewiczk" zorganizowaa Drzewicki Rajd Pieszy "Z kijami albo bez...". Impreza promujca zdrowy styl ycia poprzez aktywny wypoczynek oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica odbya si 28 listopada.
Mionicy pieszych wdrwek nigdy nie zawodz. Nie straszny im ani upa, ani chd. Mimo niskiej temperatury sobotni rajd zgromadzi prawie 50 osb w rnym wieku. Dopisali uczniowie Szkoy Podstawowej im. Polskich Olimpijczykw ? uczestnicy programu "Multisport" i zawodnicy LKK Drzewica, gimnazjalici oraz przedstawiciele Warsztatu Terapii Zajciowej w Drzewicy. Nie zabrako rwnie dorosych piechurw.
Zbirka miaa miejsce o godz. 9.30 na placu obok drzewickiego orlika. Po powitaniu przez prezesa LGD "Nad Drzewiczk" Andrzeja Krzyanowskiego, rozdaniu odblaskowych numerkw i wody mineralnej grupa wyruszya na tras. Przewodnikiem po raz pierwszy by Waldemar Pczkowski, kolumn rajdu ju tradycyjnie zamyka Witold Chotecki, penic funkcj tzw. latarni, a pomoc medyczn suya Irena Kwiecie.
Pierwsza cz trasy prowadzia ulic Stawow, ciek pieszo-rowerow i wzdu brzegw jeziora na Dbrwk, Tam na piechurw czeka policyjny radiowz, ktry zabezpiecza przejcie przez drog powiatow. Ju w lesie turyci obrali kurs na urawi Gr (208,2 m n.p.m). Do celu dotarli, gdy licznik przebytych kilometrw pokazywa cyfr 8. Wejcie na zalesion gr najbardziej stromym, zachodnim zboczem byo wielk frajd dla modszych uczestnikw rajdu. Na szczycie dzieci z ciekawoci wysuchay legendy o urawiej Grze, opowiedzianej przez prezesa Krzyanowskiego.
W drodze powrotnej piechurzy pocztkowo szli na poudnie, ale e mieli bardzo dobre tempo, postanowili wyduy drog, skrcajc w kierunku Domku Myliwskiego i dar. Na met usytuowan na skraju lasu przy ul. Pnocnej w Drzewicy dotarli przed godz. 14.00. Biorc pod uwag dystans (14 km i 714 m), wymagajc tras ze stromymi podejciami oraz pogod, wielkie brawa nale si wszystkim startujcym, a szczeglnie najmodszym dzieciakom, ktre day rad.
Na mecie organizatorzy przygotowali kolejne atrakcje. Przy ognisku rozpalonym przez straakw OSP w Brzustowcu mona byo si ogrza i upiec kiebaski. Wiele emocji przyniosy konkurencje sprawnociowe z nagrodami ufundowanymi przez Gminn Komisj Rozwizywania Problemw Alkoholowych. W konkursie skakanki na czas wygra Maciek Bartos, w zwisie na drku Bartosz Zwolski, natomiast w rzucie szyszk Sylwek Skadowski. Konkurencja rzutu jajkiem przyniosa triumf Antkowi Kwaniakowi z mam.
Podczas uroczystego podsumowania rajdu zwycizcy konkursw otrzymali sprzt sportowo-turystyczny. Nagrody rozlosowano take wrd wszystkich uczestnikw imprezy. Tradycyjny puchar dla najmodszego piechura odebra Szymek Kwiecie.
Wedug zgodnej opinii startujcych, VII Drzewicki Rajd Pieszy "Z kijami albo bez..." by bardzo udany, co bardzo cieszy organizatorw wydarzenia.
Zarzd LGD ?Nad Drzewiczk? pragnie serdecznie podzikowa za pomoc w organizacji rajdu Waldemarowi Pczkowskiemu, Magorzacie Smolarskiej oraz straakom z OSP w Brzustowcu.
Zdjcia i relacja z rajdu umieszczona dziki uprzejmoci redakcji Tygodnika Opoczyskiego.
 
24 listopada 2015r.
Drzewickie Centrum Wolontariatu "Ofiarna do" oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy serdecznie zapraszaj na uroczyst Gal "Filantrop Roku 2015" poczon z obchodami Jubileuszu 5-lecia dziaalnoci
Centrum Wolontariatu w Drzewicy
. Wydarzenie to odbdzie si W DNIU 28 LISTOPADA 2015 ROKU (SOBOTA) w Regionalnym Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27A. Otwarcie Gali o godzinie 16.00.

W ramach wydarzenia:
 • - podsumowanie 5-lat dziaalnoci Drzewickiego Centrum Wolontariatu "Ofiarna do",
 • - rozstrzygnicie konkursu o tytu honorowy "FILANTROP ROKU 2015",
 • - rozstrzygnicie konkursu literackiego "RӯNE OBLICZA WOLONTARIATU".

Gwiazda wieczoru - Zesp NONA!

 
18 lstopada 2015r.

Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich mionikw pieszych wdrwek na 7 edycj Drzewickiego Rajdu Pieszego ?Z kijami albo bez?, ktra odbdzie si 28 listopada 2015 roku.

14-kilometrowa trasa wiodca gwnie terenami lenymi powinna okaza si bardzo atrakcyjna dla wszystkich uczestnikw Rajdu. Jak zwykle na uczestnikw rajdu czeka mnstwo atrakcji w postaci konkursw i zawodw sportowych, a do osb, ktre niekoniecznie widz si w roli faworytw tych konkurencji, by moe umiechnie si szczcie w losowaniu.

Szczegy dotyczce wydarzenia znajd Pastwo w zacznikach.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

 
15 lipca 2015r.

17 czerwca 2015 r. roku w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si Walne Zebranie sprawozdawcze Czonkw Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk?.
Obrady otworzy Andrzej Krzyanowski - Prezes Zarzdu LGD, zapoznajc obecnych z porzdkiem obrad. Po stwierdzeniu kworum przystpiono do realizacji poszczeglnych punktw porzdku.
Jedn z najwaniejszych kwestii byo przedstawienie sprawozdania merytorycznego oraz finansowego wraz z informacj dodatkow.
W 2014 r. w zwizku z ogoszonym przez LGD ?Nad Drzewiczk? naborem wnioskw Rada Stowarzyszenia zebraa si jeden raz. Do biura LGD w ramach tzw. ?maych projektw? wpyno pi wnioskw.
Pierwszy z projektw zoony zosta przez osob fizyczn; tytu operacji: ?Informacje lokalne, historia, turystyka w okolicach Drzewicy - aplikacja mobilna?. Cztery kolejne projekty zoya Gmina i Miasto Drzewica:
 • ?Budowa placw zabaw w miejscowociach Domaszno i Dbrwka?;
 • ?Budowa placu zabaw w miejscowoci Radzice Due?;
 • ?Budowa siowni zewntrznych w miejscowoci Drzewica?;
 • ?Kultywowanie tradycji ludowych na terenie gminy Drzewica poprzez organizacj doynek gminnych?.
Decyzj Rady wszystkie wnioski na czn kwot 127 647.50 z. otrzymay rekomendacj do dofinansowania.
W 2014 r. LGD ?Nad Drzewiczk? uczestniczya w przedsiwziciach realizowanych przez Krajow Sie Wojewdztwa dzkiego (KSOW), m.in.:
 • 12 kwietnia w Kielcach za porednictwem LGD ?Nad Drzewiczk? do udziau kieleckich targach ?Agrotravel? zgoszono Zesp Pieni i Taca ?Drzewiczanie?. Zesp promowa nasz region w czasie wystpw na kieleckiej scenie;
 • 10-12 grudnia we Wodzimierzowie odbyo si szkolenie organizowane przez KSOW pt.: ?Lokalne strategie rozwoju szans na rozwj i aktywizowanie spoecznoci na obszarach wiejskich?.
Jak co roku LGD podja si organizacji kilku wydarze promocyjnych o charakterze rekreacyjno-sportowym, ktrych celem byo propagowanie turystyki jako aktywnej formy wypoczynku oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica. W roku 2014 zorganizowano:
 • 31 maja - IV Drzewicki Rajd Pieszy ?Z kijami albo bez?? - 80 uczestnikw;
 • 21 czerwca - III Drzewicki Rajd Rowerowy - 60 uczestnikw;
 • 19 lipca - III Spyw kajakowy po Drzewiczce - 50 uczestnikw;
 • 31 sierpnia - ?Amatorski spyw kajakowy szlakiem kajakowym po Drzewiczce? - 60 uczestnikw (to przedsiwzicie zostao zrealizowane przy dofinansowaniu rodkami Wojewdztwa dzkiego);
 • 25 padziernika - V Drzewicki Rajd Pieszy ?Z kijami albo bez?? - 60 uczestnikw.
W 2014 r. zakoczono realizacj projektu pn.: ?SZLAKI NORDIC WALKING?. Przedsiwzicie w caoci sfinansowano ze rodkw Unii Europejskiej w ramach dziaania 4.21 ?Wdraanie projektw wsppracy? Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013. Projekt zrealizowany wsplnie z LGD ?STER? dotyczy opracowania, wytyczenia i oznakowania tras do uprawiania turystyki pieszej. W ramach projektu na obszarze gminy Drzewica wytyczono Nordic Walking Park ?Drzewica? z tras o dugoci 30 km., natomiast na obszarze dziaania LGD ?STER? wytyczono 4 parki: ?Nowosolna?, ?Andrespol?, ?Brjce? i ?Rokiciny? o cznej dugoci ok. 125 km. Na caej dugoci szlakw umieszczone zostay znaki malowane od szablonw oraz tablice pogldowo-informacyjne. Obydwie grupy wyday take wspln publikacj w formie mapy ilustrujcej wszystkie parki wraz z ich opisem.
Zarzd swoje obowizki wykonywa spoecznie.
W wyniku gosowania jawnego Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia jednomylnie przyjo oba sprawozdania.
Nastpnie Przewodniczca Komisji Rewizyjnej, Pani Zofia Sadowska, przedstawia Sprawozdanie z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk?.
W dalszej czci zebrania czonkowie Walnego Zebrania podjli uchwa w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk? oraz udzielono absolutorium Zarzdowi Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?.
W dalszej czci zebrania Prezes przedstawi sprawy biece stowarzyszenia, odnis si do kwestii kierownika biura, wniosku o patno ostateczn, imprez organizowanych rzez LGD, skadanych wnioskw ogaszanych przez Urzd Marszakowski w odzi, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a take sytuacji finansowej stowarzyszenia. Po dyskusji obrady zakoczono.
 
2 lipca 2015r.
Bezpatne badania dla kobiet w wieku 40 - 75 lat
Mammobus LUX MED DIAGNOSTYKA w dniach 10 i 13 lipca pojawi si wDrzewicy. Oprcz bada wykonywanych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (badania w ramach NFZ dla pa w wieku 50 - 69 lat), bezpatne badania bd skierowane rwnie dla kobiet wieku 40 - 49 oraz 70 - 75 lat. Badania finansowane s z Funduszy Norweskich. Na badanie wymagane jestskierowanie lekarskie. Wszystkie szczegy dotyczce bada znajduj si w pliku poniej.
Do pobrania:
Mammobus [.docx]
 
22 czerwca 2015r.

kliknij zdjcie aby zobaczy galeri

 

13 czerwca 2015r. Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa szst ju edycj Drzewickiego Rajdu Pieszego ?Z kijami albo bez??.
Celem imprezy bya przede wszystkim promocja zdrowego stylu ycia poprzez aktywny wypoczynek oraz poznawanie obszaru gminy Drzewica oraz gminy Nieznamierowice.
Na starcie tu obok ruin ?starego myna? w Drzewicy stano 65 turystw. Tego dnia byo upalnie, ale nie przeszkodzio to w przeprowadzeniu kolejnej, udanej turystycznej imprezy.
Nie po raz pierwszy szerok reprezentacj miaa Szkoa Podstawowa im. Polskich Olimpijczykw w Drzewicy, o co w szczeglnoci zadbay Panie Magorzata Smolarska i Magdalena Biaek. Jak si pniej okazao nasze mode nadzieje olimpijskie w sposb wyrany zaakcentoway swj udzia w tym wydarzeniu.
W imieniu LGD uczestnikw przywitaa Wiceprezes Zarzdu, Pani Irena Kwiecie, ktra pniej tradycyjnie suya pomoc medyczn. Tym razem funkcj przewodnika penia Pani Joanna Kaluna. O bezpieczestwo piechurw zadbali straacy OSP z Brzustowca pod dow. Andrzeja Sochaskiego, ktrzy jak zwykle spisali si na medal.
Trasa rajdu nie bya wymagajca, ale dostarczya wiele wrae. By to 7-km odcinek wiodcy poprzez lasy, pola, ki z Drzewicy do Nieznamierowic. Met zaplanowano w malowniczym miejscu nad brzegiem rzeki Drzewiczki. Organizatorzy wytyczajc stosunkowo krtk tras liczyli na duy udzia najmodszych i na szczcie tych nie zabrako. Przedszkolaki i uczniowie stanowili trzon tego wydarzenia i miejmy nadziej, e zosta im ?zaszczepiony? bakcyl na piesze wdrwki. Wspomnie naley, i grupa bya bardzo zrnicowana wiekowo - najmodszy uczestnik mia niewiele ponad 3, a najstarszy 75 lat. Jednak bez wzgldu na wiek wszystkim dopisyway dobre humory i kady wykaza si wietn kondycj fizyczn.
Rajdy organizowane przez LGD ?Nad Drzewiczk? nie byyby tym samym, gdyby nie bardzo wyrane akcenty sportowe. Konkurencje, ktre zostay przygotowane okazay si nie tylko emocjonujce, ale i bardzo zabawne. Co ju stao si zwyczajem rajdw organizowanych przez LGD, jedna osoba moga wystartowa maksymalnie w 2 konkurencjach. Nad prawidowym przebiegiem konkurencji czuway Magorzata Smolarska oraz Joanna Kaluna wspierane przez modych wolontariuszy. Na wstpie zaznaczono rwnie, e nagrody rzeczowe trafiaj tylko w rce zwycizcw danej konkurencji, a dziki temu wiksza pula trafi do tzw. ?szczliwych numerkw?.
Konkursy rozpoczy si ju na trasie rajdu, gdzie rozegrano zawody w skokach na skakance. Najlepsza w tej konkurencji okazaa si by Natalia Rogulska z Drzewicy, II m wywalczyy ex aequo Martyna Sosnowska i Asia Pilich, III m dla Oliwii Rogulskiej. Reszta zawodw odbya si ju przy pensjonacie ?Nad Drzewiczk? w Nieznamierowicach, gdzie w bardzo miy sposb ugoci wszystkich waciciel obiektu, Pan Tomasz witka. Zgodnie z planem okoo godz. 12.00 caa grupa dotara do miejsca pikniku. Tutaj przy ognisku turyci mogli zregenerowa siy i powalczy o nagrody w konkursach. Wrd nich nie mogo zabrakn konkurencji sprawdzajcych celno miakw. Rozegrano 2 oddzielne konkursu w dart, popularne rzutki. Wrd najmodszych najlepsza okazaa si by Gabrysia Wjcik z Brzustowca wyprzedzajc Kamilk Sosnowsk, a wrd nieco starszych bezkonkurencyjny okaza si by Mateusz Bomba z Drzewicy, ktry w pokonanym polu pozostawi m.in. Bartka Kowalskiego (II m.) oraz Basi Biaek (III m). Kolejna konkurencja bya bardzo emocjonujca ? rzut jajkiem w parach. Do rywalizacji przystpio 12 dwuosobowych zespow, ktre bardzo czsto stanowiy rodziny. Rywalizacja bya bardzo zacita i do ostatniej chwili nie byo wiadomo, kto w tej konkurencji okae si by najlepszy. Smak zwycistwa poczuo maestwo ? Renata i Krzysztof Sosnowscy ze Strzyowa, ktrzy wyprzedzili par Bartosz Zwolski i Dawid Neska (II m) oraz par Olek Kopczyski i Patryk Krzyanowski (III m). Przedostatni konkurencj by bieg w workach i zwyciy w niej Olek Kopczyski z Drzewicy, ktry o przysowiowy ?wos? okaza si by lepszy od kolejnej wielkiej nadziei drzewickich kajakw Macieja Bartosa (II m) i Dawida Neski (III m). Ostatnia konkurencja czya elementy szybkociowe z precyzj. Bieg z gazet okaza si by przysowiow pestk dla kolejnego modego adepta kajakarstwa grskiego ? Mateusza Kwaniaka, II m. (kolejne srebro tego dnia!) wywalczy Bartek Kowalski.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji i wrczeniu nagrd ci, ktrzy nie mieli szczcia w konkurencjach sportowych mogli liczy na ?fortun losu?. Najatrakcyjniejsz nagrod rzeczow wydawa si by moga profesjonalna deskorolka, ktra powdrowaa w rce Magorzaty Staniszewskiej z Drzewicy. Przemysaw Kmita, waciciel Orodka Sportu i Rekreacji w Drzewicy ufundowa karnet na rowerek wodny, ktry wylosowa Jan Dbrowski z Drzewicy. Wyboru szczliwych numerkw dokonywa naczelnik OSP w Brzustowcu Andrzej Sochaski.
Tradycyjnie przewidziano take puchar dla najmodszego uczestnika imprezy. Tym razem trofeum przypado trzyletniej Gabrysi Marczewskiej, ktra ca tras rajdu przesza na pieszo, pomimo, e co jaki czas proponowano jej miejsce w samochodzie straackim. Gabi pokazaa jednak wszystkim, co znaczy niezomny hart ducha, czym zawstydzia niejedn osob, ktra tego piknego, czerwcowego dnia wolaa zosta w domu przed telewizorem. Bierzmy przykad z tej maej dziewczynki.
Zarzd LGD ?Nad Drzewiczk? serdecznie dzikuje wszystkim uczestnikom wydarzenia za atmosfer, ktr stworzyli oraz za dyscyplin na trasie rajdu, dziki czemu wszyscy wrcili cao i zdrowo do swoich domw, a take wszystkim osobom, ktre zaangaoway si w organizacje tego eventu.
Przedsiwzicie zostao sfinansowane ze rodkw wasnych LGD.
Kolejn imprez z cyklu ?Turystyka moj pasj?, bdzie IV Drzewicki Rajd Rowerowy. Szczegy wkrtce.

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 4 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

sierpień 2020
pwścpsn
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

LGD w TVP